SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ LIMITED STORE _ GRAPHICS , PLAN etc

SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ LIMITED STORE _ GRAPHICS , PLAN etc

SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ LIMITED STORE _ GRAPHICS , PLAN etc

SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ LIMITED STORE _ GRAPHICS , PLAN etc

  • 2020
  • Client | SASIMONOKAGUTAKAHASHI
  • Photo | Yoko Fujii
  • Design | Katsuko Tsuji (HITSUJI)