SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ REBRANDING _ LOGO , WEB , CARD etc

SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ REBRANDING _ LOGO , WEB , CARD etc

SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ REBRANDING _ LOGO , WEB , CARD etc

SASIMONOKAGUTAKAHASHI _ REBRANDING _ LOGO , WEB , CARD etc

  • 2020
  • Client | SASIMONOKAGUTAKAHASHI
  • Photo | Yoko Fujii
  • Design | Katsuko Tsuji (HITSUJI)