MOTIF ARITA KICHIEMON _ BRANDING _ LOGO,WEB,LEAFLET,BOX

MOTIF ARITA KICHIEMON _ BRANDING _ LOGO,WEB,LEAFLET,BOX

MOTIF ARITA KICHIEMON _ BRANDING _ LOGO,WEB,LEAFLET,BOX

MOTIF ARITA KICHIEMON _ BRANDING _ LOGO,WEB,LEAFLET,BOX

MOTIF ARITA KICHIEMON _ BRANDING _ LOGO,WEB,LEAFLET,BOX

MOTIF ARITA KICHIEMON _ BRANDING _ LOGO , WEB , LEAFLET , BOX

  • 2017
  • Client | MOTIF ARITA KICHIEMON
  • Photo | MOTIF
  • Design | Katsuko Tsuji (HITSUJI)